Biografi Syaikh DR. Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi Universitas Al Azhar

Nasab & Kelahiran
Nama beliau adalah Abdul Azhim bin Badawi bin Muhammad Al Khalafi. Beliau dilahirkan di desa Syin, markaz Qatur, provinsi Gharbiyyah di Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun  1373 H atau bertepatan dengan 1954 M.
Pendidikan
Beliau menempuh tahapan pendidikan hingga level perguruan tinggi, & menamatkan pendidikan S1 bidang Da’wah Wa Tsaqafah di Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1977 M.
Beliau melanjutkan pendidikan beliau pada universitas yang sama di bidang Ushulud Diin hingga meraih gelar Magister pada tahun 1994 M dgn tesis berjudul Al Harbu Was Salaam Fii Dhau’i Shurati Muhammad ‘Alaihis Shalatu Was Salaam.
Beliau lalu melanjutkan pendidikan pada universitas & bidang yang sama hingga meraih gelar doktoral pada tahun 1998 M dgn tesis berjudul Syaikhul Azhar Musthafa ‘Abdurrazzaq Wa Juhuduhu Fid Da’wah.
Pekerjaan
Beliau mulanya bertugas sebagai imam & khatib di kementerian agama di Kairo. Lalu beliau pindah ke Yordania & bertugas menjadi imam serta khatib di kementerian agama Yordania selama 11 tahun. Namun beliau kembali lagi ke Mesir & bertugas sebagai imam & khatib di masjid An Nur milik kementerian agama di desan Syin hingga sekarang.
Hubungan Dengan Syaikh Al Albani
Syaikh Abdul Azhim memiliki hubungan yang erat dgn Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah.
Hal ini diceritakan dlm sebuah wawancara Syaikh Abdul Azhim dgn editor majalah At Tauhid (edisi Safar 1422 H) . Beliau berkata: “Salah satu nikmat dari Allah adalah bahwa Syaikh Al Albani telah memulai dakwahnya di Amman Yordania sejak 1980 M. Tahun tersebut adalah tahun dimana Allah menakdirkan aku pindah ke Yordania. Sebuah kebanggaan bagiku bisa berkunjung ke rumah beliau. Setelah kunjungan pertama itu, aku semakin sering lagi menemui beliau di rumahnya. Bahkan terkadang beliau keluar dari rumahnya utk memenuhi undanganku. Terkadang pula, kami bersama-sama berkunjung ke suatu tempat. Syaikh juga biasa shalat Jum’at di masjid tempat aku ditugasi utk menjadi khatib. Aku pun secara intens berkomunikasi dgn beliau rahimahullah. Beliau adalah panutan kami dlm ilmu & fiqih, terutama dlm berlemah lembut serta kesabaran. Beliau juga senantiasa mewanti-wanti utk tak terburu-buru & agar selalu berhati-hati.  Beliau melarang sikap tergesa-gesa sebelum datang waktunya. Beliau senantiasa mengajak kami utk bersikap tenang & berkasih sayang. Beliau melarang sikap keras, garang & kejam. Kami banyak belajar dari beliau dlm masalah akhlak yang sejati. Selebihnya aku juga banyak belajar ilmu-ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau. Dan Allah pun menakdirkan beliau menjadi orang yang diakui keilmuannya”.
Kontribusi Dalam Majalah At Tauhid
Syaik Abdul Azhim memiliki rubrik khusus dlm Majalah At Tauhid, yaitu rubrik tafsir. Beliau juga termasuk dewan redaksi tetap dari majalah ini. Syaikh Abdul Azhim juga merupakan pengurus jama’ah Ansharus Sunnah di Mesir.
Aktifitas Dakwah
Beliau secara rutin berkhutbah Jum’at di masjid An Nur di desa Syin
Beliau mengisi kajian rutin ilmu tafsir, aqidah, & fiqih di masjid An Nur setiap hari Rabu & Sabtu.
Pada hari Ahad, Senin, Selasa beliau mengisi muhadharah di berbagai tempat

Syarah Kitab
Syaikh telah mensyarah beberapa kitab, diantaranya:
Tafsir Al Qur’an, sampai selesai
Syarh Fathul Baari sampai Bab Haji
Syarh Al Aqidah Ath Thahawiyyah
Syarh Ma’arijil Qabul
Syarh Matan Ar Rahbiyyah
Dll

Karya Tulis
Syaikh memiliki banyak karya tulis. Sebagian sudah tercetak & sebagian lagi dlm proses pencetakan. Diantara karya beliau adalah:
Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz
Kitab ini banyak dipuji oleh para ulama & juga para penuntut ilmu. Diantaranya:
Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin
Syaikh Shafwat Syawadifi
Syaikh ‘Amr Abdul Mun’im Salim

Kitab ini juga di-syarah oleh sebagian ulama & penuntut ilmu, diantaranya:
Syaikh Husain bin Audah Al ‘Awaisyah (Yordania)
Syaikh Walid bin Saifun Nashr (Bahrain). Syarahnya bisa didapatkan di web www.liveislam.com
Syaikh Abu Sa’id Al Jazairi. Syarahnya bisa didapatkan di web ar.islamway.com
Dll

Ahbaabullah
Diinul Fithrah Kama Bayyanatha Suratul Baqarah
Ithafun Nubala Bi Shahih Sirah Khairil Anbiya
At Ta’liq As Sunni ‘Ala Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi
Al Arba’un Al Mimbariyyah
Al Washaya Al Mimbariyyah
Al Washaya An Nabawiyyah
Ahsanul Qashash
Jawami’ul Kalim
Khairun Naas
Riyadus Shalihin
Minhajut Talaqqi Bainas Salaf Wal Khalaf
Rihaluhu Fir Rihabil Yaumil Akhir
Ukhtahu Ayna Tadzhabiin? Hadza Huwa Ath Thariq
Qawaidul Ishlah Wal Bina Kama Bayyanatha Suratun Nisa
Ma’alimul Mujtama’ Al Muslim Kama Bayyanatha Suratul Hujuraat
Shifatul Muttaqin
Akmaluk Bayan
Barnamij Amail Yaum Wal Lailah
Tafsir Suratil Fatihah
A’malul Hajj Mundzu Khurujuhu Min Baitihi Hatta Yarji’

Website Resmi
www.ibnbadawy.com
 
Sumber: www.saaid.net/Warathah/1/badaoi.htm

Artikel Muslim.Or.Id

sumber: www.muslim.or.id tags: Universitas Al Azhar, Al Azhar Mesir, Bin Muhammad, Pada Tahun,