Penerimaan Santri Baru Ma’Had ‘Ilmi Putri (Program 1 Tahun /2 semester) TA 2009/2010 8 September

Waktu Pendaftaran: 19 Agustus – 8 September 2009
Pengumuman Penerimaan: 9 September 2009
Daftar Ulang: 10 September 2009
Tempat Pendaftaran:

Griya Muslimah.
Wisma Hilyah (Jl.Mangga 2 Blok B12  Pogung Rejo RT16B,RW 51 Sleman).

Biaya Pendaftaran : Rp10.000 (Dibayarkan paling lambat ketika briefing)
Biaya kitab awal tahun: Rp 50.000
SPP: Rp 20.000/bulan
Briefing: tempat & waktu menyusul
Jadwal Pelaksanaan:
1 tahun dgn dengan 2 semester, kajian dilaksanakan 3kali dlm satu pekan.
Materi:

Aqidah (kitab Ushulul Iman & al-Waajibaat al-Mutahattimaat).
Fiqh (kitab Tanbihaat ‘ala Ahkamin Tahtashshu bil Mu’minaat).
Tahsin + setoran hafalan.
Baca Kitab (kitab al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul).
Dauroh Muslimah (1x perbulan).
Diadakan ujian setiap semester dua kali

Hal –hal yang belum jelas atau belum tertera dapat ditanyakan ke bagian informasi akhwat: 085 292 995 015
Syarat menjadi santriwati:

Sudah pernah belajar nahwu /sorof dasar(minimal Muyassar).
Bersedia & sanggup mengikuti & menyelesaikan pelajaran selama satu tahun.
Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pengurus Ma’had Ilmi Putri.
Tempat pelaksanaan kajian: masjid-masjid sekitar UGM & wisma akhwat.
sumber: www.muslimah.or.id